ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 256

ผู้อำนวยการ

นายรณชัย เรืองรักษ์

ข่าวล่าสุด

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2562