ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562

นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นตัวแทนยุวชนทีมชาติไทย

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายเอกยุทธ์  เกตุแก้ว  นักมวลชายยอดเยี่ยม  ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2562

ผู้อำนวยการ

นายรณชัย เรืองรักษ์

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2562
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว 2562