ข้อมูลโรงเรียน

  หน้าแรก
.............................................
  ข้อมูลโรงเรียน
.............................................
  ประวัติการก่อตั้ง
.............................................
  อัตลักษณ์สถานศึกษา
.............................................
  ปรัญญาการจัดการศึกษา
.............................................
  ธงและตราสัญลักษณ์
.............................................
  เพลงประจำโรงเรียน
.............................................
  เป้าหมาย/ภาระหน้าที่
.............................................
  อาคารสถานที่
.............................................
  ติดต่อโรงเรียน
.............................................

  เมนูโรงเรียน

  หลักสูตรที่เปิดสอน
.............................................
  ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
.............................................
  ระเบียบโรงเรียน
.............................................
  ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
.............................................
  ปฏิทินกิจกรรม
.............................................
  ข่าวสารกิจกรรมประชาสัมพันธ์
.............................................
  ภาพกิจกรรม
.............................................
  สมุดเยี่ยม
.............................................
  วิดีโอแนะนำโรงเรียน
.............................................

  โครงสร้างบริหารงาน


  คณะผู้บริหาร
.............................................
  บุคลากร
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
.............................................
  ฝ่ายประกันคุณภาพ
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานแผนฯ
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
.............................................
  ฝ่ายพัฒนากีฬา
.............................................
  คณะกรรมการสถานศึกษา
.............................................
  ผู้ปกครองเครือข่ายและครู
.............................................
  คณะกรรมการนักเรียน
.............................................


 

 


QR - Code สำหรับ Facebook
 ธงและตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

เป็นรูปคฑาคบเพลิง อยู่ในกรอบโล่พื้นธงชาติ เกี่ยวคล้อง
ด้วยห่วง 3 ห่วง รอบคบเพลิงล้อมรอบด้วยรัศมีสีเหลืองทอง อยู่บนกรอบชื่อโรงเรียน
พื้นสีม่วง อันเป็นสีประจำเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  คฑาคบเพลิง ล้อมรอบด้วยรัศมีสีเหลืองทอง  
  หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรืองด้านกีฬาที่เลื่องลือไปไกล

  กรอบโล่สีเหลืองล้อมรอบพื้นสีธงชาติไทย      
  หมายถึง ความยึดมั่นในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

  ปีกสีเขียวสองข้างโล    
  หมายถึง ความมีชื่อเสียงและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าที่จะโบยบินไปทั่วในอนาคต

  กรอบป้ายชื่อโรงเรียนพื้นสีม่วง     
  หมายถึง เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีธงประจำโรงเรียนมีสี 2 แถบ ได้แก่  ม่วง - เหลือง โดยมีตรงประจำโรงเรียนอยู่ตรงกลาง
สีประจำโรงเรียน


 
 


  สีม่วง
             หมายถึง        ความรอบรู้ ภูมิปัญญา การมีพลัง
  สีเหลือง          หมายถึง        ความดี ความสามัคคี ความเจริญรุ่งเรือง
  ม่วง–เหลือง    หมายถึง        ความรอบรู้โดยใช้ปัญญาในทางที่ดีอันก่อให้เกิดความ
                                          สามัคคีมีพลัง

 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
  โรงเรียนเทศบาล 1
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 4
    (วัดโพธาวาส)
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 5
.............................................

แหล่งเรียนรู้
สำหรับครู-นักเรียน
  วิชาการดอทคอม
.............................................
  ไทยกู๊ดวิว
.............................................
  ครูบ้านนอกดอทคอม
.............................................
  ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
.............................................
  สมศ
.............................................
  ราชบัณฑิตยสถาน
.............................................

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


 
 
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน  
 


โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | Suratthani Municipality Sports School
เลขที่ 45/113 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7731-0799 มือถือ 08-3691-9393 อีเมล์ champ_smss@hotmail.com