ข้อมูลโรงเรียน

  หน้าแรก
.............................................
  ข้อมูลโรงเรียน
.............................................
  ประวัติการก่อตั้ง
.............................................
  อัตลักษณ์สถานศึกษา
.............................................
  ปรัญญาการจัดการศึกษา
.............................................
  ธงและตราสัญลักษณ์
.............................................
  เพลงประจำโรงเรียน
.............................................
  เป้าหมาย/ภาระหน้าที่
.............................................
  อาคารสถานที่
.............................................
  ติดต่อโรงเรียน
.............................................

  เมนูโรงเรียน

  หลักสูตรที่เปิดสอน
.............................................
  ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
.............................................
  ระเบียบโรงเรียน
.............................................
  ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
.............................................
  ปฏิทินกิจกรรม
.............................................
  ข่าวสารกิจกรรมประชาสัมพันธ์
.............................................
  ภาพกิจกรรม
.............................................
  สมุดเยี่ยม
.............................................
  วิดีโอแนะนำโรงเรียน
.............................................

  โครงสร้างบริหารงาน


  คณะผู้บริหาร
.............................................
  บุคลากร
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
.............................................
  ฝ่ายประกันคุณภาพ
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานแผนฯ
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
.............................................
  ฝ่ายพัฒนากีฬา
.............................................
  คณะกรรมการสถานศึกษา
.............................................
  ผู้ปกครองเครือข่ายและครู
.............................................
  คณะกรรมการนักเรียน
.............................................


 

 


QR - Code สำหรับ Facebook
 


คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายและครู


นางสาวนิตยา     เวชกุล
นายกสมาคมผู้ปกครองเครือข่ายและครู
   
ร.ต.อ ณรงค์    สงแป้น
อุปนายกสมาคมผู้ปกครองเครือข่ายและครู
นางสาวรุ่งฤดี     แก้วชลคราม
อุปนายกสมาคมผู้ปกครองเครือข่ายและครู
   
นายสมบัติ    วิเชียร
เหรัญญิก
นายศุภวัฒน์     ก๋องอุบล
ประชาสัมพันธ์
   
นางจิรวรรณ    ทองใบใหญ่
ปฏิคม
นางบุปผา    บุญผาลา
ปฏิคม
   
นายพรชัย     จินดา
กรรมการ
นายชนะพล     ศักดิ์สม
กรรมการ
   
นางสุมนรัตน์     ศิลป์พูลเกิด
กรรมการ
นางจีราพร      มีแต้ม
กรรมการ
   
นางจันทร์มณี      กองคำ
กรรมการ
นางพงษ์ศักดิ์       พันธ์อร่าม
กรรมการ
   
นายสุชาติ      ศรีสุข
กรรมการ
นายพิริยะ       ชาลพล
กรรมการ
   
นางกุสินา      รอดทอง
กรรมการ
นายคัมภีรนาท      นวนหนู
กรรมการ
   
นายชาตรี     บัวหยู่
กรรมการ
นายสุรชัย      คิวเจริญ
เลขานุการ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
  โรงเรียนเทศบาล 1
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 4
    (วัดโพธาวาส)
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 5
.............................................

แหล่งเรียนรู้
สำหรับครู-นักเรียน
  วิชาการดอทคอม
.............................................
  ไทยกู๊ดวิว
.............................................
  ครูบ้านนอกดอทคอม
.............................................
  ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
.............................................
  สมศ
.............................................
  ราชบัณฑิตยสถาน
.............................................

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


 
 
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน  
 


โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | Suratthani Municipality Sports School
เลขที่ 45/113 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7731-0799 มือถือ 08-3691-9393 อีเมล์ champ_smss@hotmail.com