ข้อมูลโรงเรียน

  หน้าแรก
.............................................
  ข้อมูลโรงเรียน
.............................................
  ประวัติการก่อตั้ง
.............................................
  อัตลักษณ์สถานศึกษา
.............................................
  ปรัญญาการจัดการศึกษา
.............................................
  ธงและตราสัญลักษณ์
.............................................
  เพลงประจำโรงเรียน
.............................................
  เป้าหมาย/ภาระหน้าที่
.............................................
  อาคารสถานที่
.............................................
  ติดต่อโรงเรียน
.............................................

  เมนูโรงเรียน

  หลักสูตรที่เปิดสอน
.............................................
  ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
.............................................
  ระเบียบโรงเรียน
.............................................
  ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
.............................................
  ปฏิทินกิจกรรม
.............................................
  ข่าวสารกิจกรรมประชาสัมพันธ์
.............................................
  ภาพกิจกรรม
.............................................
  สมุดเยี่ยม
.............................................
  วิดีโอแนะนำโรงเรียน
.............................................

  โครงสร้างบริหารงาน


  คณะผู้บริหาร
.............................................
  บุคลากร
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
.............................................
  ฝ่ายประกันคุณภาพ
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานแผนฯ
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
.............................................
  ฝ่ายพัฒนากีฬา
.............................................
  คณะกรรมการสถานศึกษา
.............................................
  ผู้ปกครองเครือข่ายและครู
.............................................
  คณะกรรมการนักเรียน
.............................................


 

 


QR - Code สำหรับ Facebook
 เพลงประจำโรงเรียน


.::  เพลงมาร์ชโรงเรียน  ::.


แหล่งศึกษาสร้างปัญญาสร้างสังคมที่ควรเป็น

กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่ความรู้

ร่วมเชิดชูคุณธรรม น้ำใจกีฬาสูงยิ่ง สิ่งแวดล้อมพร้อมใจเราร่วมรักษา

นำคุณค่าของกีฬา พัฒนาสร้างภูมิปัญญาสมคำว่าศรีเมืองคนดี

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  นั้นเป็นที่หลอมรวมพวกเรา

เลือดม่วงเหลืองเลื่องลือนาม  น้ำใจกีฬามากมี  สามัคคีมีพลังศรัทธา

แหล่งศึกษาการกีฬา  สร้างค่าคนให้ยิ่งใหญ่  สร้างวินัยใฝ่เรียนรู้สู้ปัญหา

มีสมาธิปัญญา  นำพาใจมุ่งหมายมั่นนั้นคือความพากเพียรนักเรียนกีฬา

(ซ้ำ 2 รอบ)

.::  ดาวน์โหลดเพลง  ::.

เพลงมาร์ชโรงเรียน (ร้องคู่)
เพลงมาร์ชโรงเรียน (ร้องคู่ - ทำนอง)
เพลงมาร์ชโรงเรียน (บรรเลง)โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
  โรงเรียนเทศบาล 1
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 4
    (วัดโพธาวาส)
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 5
.............................................

แหล่งเรียนรู้
สำหรับครู-นักเรียน
  วิชาการดอทคอม
.............................................
  ไทยกู๊ดวิว
.............................................
  ครูบ้านนอกดอทคอม
.............................................
  ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
.............................................
  สมศ
.............................................
  ราชบัณฑิตยสถาน
.............................................

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


 
 
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน  
 


โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | Suratthani Municipality Sports School
เลขที่ 45/113 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7731-0799 มือถือ 08-3691-9393 อีเมล์ champ_smss@hotmail.com